Β. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΚΕΠ – ΚΑΠΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.
΄Εχει τη μορφή των αντίστοιχων «home care» του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Σκανδιναβικών χωρών δίνοντας μια νέα μορφή στην παροχή κοινωνικής προστασίας στον πολίτη. Χρηματοδοτείται κατά 75% από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ένωσης και κατά 25% από το Ελληνικό δημόσιο.
Υλοποιείται  από τη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ευθύνη του Δήμου Αιδηψού και φορέα υλοποίησης τη Δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης Αιδηψού η οποία παρέχει εκτός από υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κάθε δυνατή βοήθεια που κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία του προγράμματος και την καλή εξυπηρέτηση των πολιτών του δήμου.
Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών.
Το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» λειτουργεί στο κτίριο του πνευματικού κέντρου των Λουτρών Αιδηψού.

ΚΕΠ

ΚΑΠΗ

Το καλοκαίρι του 2000 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από πρόταση του Δήμου Αιδηψού και με τις προσπάθειες του τότε Δημάρχου Ματάκια, συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αιδηψού.
Από το 1982 τα ΚΑΠΗ περνούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) των Δήμων και Κοινοτήτων. Στην δεύτερη αυτή φάση ο θεσμός αναπτύσσεται και διευρύνεται σ’ όλη την χώρα όπου και τα ΚΑΠΗ φθάνουν τον αριθμό των 260, εκ των οποίων τα 80 βρίσκονται στην Αθήνα. Έως το τέλος του 1988 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας Ηλικιωμένων κάλυπτε τις δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικών αναγκών των ΚΑΠΗ και εφόσον οι Δήμοι διέθεταν οικοπεδικό

χώρο, επιχορηγούσε και για την ανέγερση κτιρίου του ΚΑΠΗ. Από το 1989 τις δαπάνες μισθοδοσίας – λειτουργικών αναγκών υποχρεώθηκαν να αναλάβουν οι Δήμοι και Κοινότητες.
Το 1990 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνεχίζει να επιχορηγεί για εξοπλισμό και κτιριακά, κυρίως όμως εποπτεύει και φροντίζει τον θεσμό των ΚΑΠΗ.
Από το 1991 η θέση του Υπου

ργείου διαφοροποιείται α

πέναντι στον θεσμό. Υποστηρίζεται ό,τι δεν ανήκουν πια στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών.