ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Νέα Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΕΚ 1445 Β / 2017 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ POS   (ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ).

Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ και εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του, υποχρεούνται και τα τουριστικά καταλύματα να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (να έχουν δηλαδή μηχάνημα POS) έως 27 Ιουλίου 2017.

http://webmail.dimitrioug.com/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=4162&_token=TgopjSJm68PplRYnWTRZo2o2CnkGs4aT&_part=2

ΦΕΚ 1445 Β 25-04-17 ΚΥΑ 45231 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ_POS