ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΟΥ

Ιστορικό

  Το Λαογραφικό  Μουσείο Αγίου (Λ.Μ.Α.) ιδρύθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου όπου και ανήκει βάσει του άρθρου 2 του καταστατικού του και αναγνωρίστηκε στις 31/01/2006 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος.
Τον Αύγουστο του 2006 μια Συγχωριανή μας, δώρισε το οικόπεδό της και το μέσα σ’αυτό ερειπωμένο κτήριο.
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Λ.Μ.Α. απευθύνθηκε στον Νομάρχη Εύβοιας κ. Θανάση Μπουραντά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανέγερση του κτηρίου. Ο κ. Νομάρχης κρίνοντας δίκαιο και λογικό το αίτημα ανέλαβε να παραδώσει το κτίριο με το κλειδί στο χέρι. (βλέπε φωτογραφίες)

Σκοπός

  Σκοπός της ιδρύσεως του Λ.Μ.Α. είναι η διάσωση, προστασία, ανάδειξη και προβολή των στοιχείων του Λαϊκού Πολιτισμού, των παραδόσεων και εθίμων του Αγίου και γενικότερα της Βορείου Εύβοιας.

Πόροι

Οι οικονομικοί πόροι για την λειτουργία του Λ.Μ.Α. βασίζονται στις προσφορές του Συλλόγου, στις οικονομικές ενισχύσεις του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού και στις προσφορές των κατοίκων και αποδήμων Αγιωτών.

Διαχείριση Υλικού

Η Δ.Ε. του Λ.Μ.Α. έχει την ευθύνη καταγραφής σε ειδικό Μητρώο Συλλόγου τα αντικείμενα, την ταξινόμηση, τη μελέτη, φροντίζει την έκθεσή τους, την αποθήκευσή τους.  Με τα δεδομένα της Μουσειολογίας επιμελείται την συντήρησή τους, την καλή διατήρησή τους και την προστασία τους από τις φθορές.

Στάδιο Εξέλιξης

  Μέχρι σήμερα, 80 Οικογένειες από τον Άγιο, αλλά και τα άλλα χωριά, έχουν δωρήσει διάφορα αντικείμενα όπως :

α. Γεωργικά εργαλεία
β. Οικιακά έπιπλα και σκεύη
γ. Είδη προικός
ε. Διάφορα κέρματαδ. Φωτογραφίες
στ. Παλαιά πρωτότυπα έγγραφα κλπ. (βλέπε φωτογραφίες)

Έναρξη Λειτουργίας του Λ.Μ.Α.

 Πιστεύουμε, πρώτα ο Θεός, πως τον Σεπτέμβριο του 2012 να είμαστε έτοιμοι και να γίνουν τα εγκαίνια. Χαρά μας να σας υποδεχθούμε και να σας ξεναγήσουμε.


Άγιος 14 Μαΐου 2012