ΣΥΛΛΟΓΟΙ

«ΑΝΕΛΙΞΗ»

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος  Βορείου Ευβοίας
Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή ιδεών, σκέψεων και προβληματισμών, με σκοπό να φιλτράρονται, να επεξεργάζονται και να υλοποιούνται.

 

 

 

Πεντανέμια.